Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟ 324π.Χ.

(ΣΤΗΝ ΩΠΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 9.000
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΕ
ΦΥΛΗΣ, ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΔΩΝ)

<< Σας εύχομαι, τώρα που τελειώνουν οι πόλεμοι, να ευτυχήσετε με την Ειρήνη. Όλοι οι θνητοί, απ'εδώ και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός, μονοιασμένοι για την κοινή προκοπή. Να θεωρείτε την Οικουμένη Πατρίδα σας, με Κοινούς Νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, ανεξαρτήτως φυλής. Δεν χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόμυαλοι, σε Έλληνες και Βαρβάρους. Δεν με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω μ'ένα μόνο κριτήριο, την Αρετή. Για μένα, κάθε καλός Ξένος, είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας, είναι χειρότερος από Βάρβαρο. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε στα όπλα, παρά θα τις λύσετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. Τον ΘΕΟ, δεν πρέπει να τον νομίζετε ως αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά ως κοινό ΠΑΤΕΡΑ όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με τη ζωή που κάνουν τ'αδέλφια στην οικογένεια. Από μέρους μου, θεωρώ όλους, ΙΣΟΥΣ, λευκούς και μελαμψούς. Και θα ήθελα να μην είστε μόνο υπήκοοι της κοινοπολιτείας μου, αλλά μέτοχοι, όλοι συνέταιροι. Όσο περνάει από το χέρι μου, θα προσπαθήσω να συντελεσθούν αυτά που υπόσχομαι >>.

Τα αγγλικά είναι αρχαία Ελληνικά;

Μία ἐργασία βασισμένη σὲ Μελέτη τῆς ὁμογενοῦς καθηγήτριας Ἀναστασίας Γονέου.

Μὲ τίτλο «Ἑλληνικὴ Γλώσσα – τροφὸς ὅλων τῶν γλωσσῶν», ἡ Ἀναστασία Γονέου, μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρει:
«Ἡ Ὁμηρικὴ (Ἑλληνικὴ) Γλώσσα, ἀποτελεῖ τὴ βάση ἐπάνω στὴν ὁποία στηρίχτηκαν πλῆθος σύγχρονων γλωσσῶν.
Ἀκόμα κι ἂν δὲν ὑπῆρχε καμία ἄλλη ἀναφορά, ἀκόμα κι ἂν δὲν εἶχε διασωθεῖ κανένα προκατακλυσμιαῖο μνημεῖο, θὰ ἀρκοῦσε ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα ὡς ἀπόδειξη τῆς ὕπαρξης στὸ παρελθόν, μίας ἐποχῆς μεγάλου πολιτισμοῦ. Στὴ γλώσσα μᾶς εἶναι ἐμφυτευμένη ὅλη ἡ γνώση ποὺ κατέκτησε ὁ ἄνθρωπος, ἕως τὴν παροῦσα στιγμή. Κάθε ἑλληνικὴ λέξη-ὅρος φέρει ἕνα βαρὺ φορτίο νόησης, φορτίο ποὺ οἱ προγενέστεροι ‘ἐξόδευσαν’, γιὰ νὰ κατακτήσουν γνωστικὰ τὴ συγκεκριμένη ἔννοια καὶνὰ τὴν ‘βαπτίσουν’ μὲ τὸ συγκεκριμένο ὄνομα-λέξη».
Παράδειγμα:
AFTER = Ἀπὸ τὸ ὁμηρικὸ αὐτὰρ= μετά. Ὁ Ὅμηρος λέει: ”θα σᾶς διηγηθῶ τί ἔγινε αὐτᾶρ”.
AMEN = λατινικά: amen. Τὸ γνωστὸ ἀμὴν προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀρχαιότατο ἢ μὴν = ἀληθῶς, (Ἰλιάδα Ὁμήρου β291-301), ἠμέν. Ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἠμὲν εἶναι τὸ σημερινὸ ἀμέ!

BANK = λατινικὰ pango ἀπὸ τὸ παγιῶ, πήγνυμι. Οἱ τράπεζες πῆραν τὴν ὀνομασία τους ἀπὸ τὰ πρῶτα ‘τραπέζια’ (πάγκους) τῆς ἀγορᾶς.
BAR = λατινικά: barra ἀπὸ τὸ μάρα = ἐργαλεῖο σιδηρουργοῦ.
BOSS = ἀπὸ τὸ πόσσις = ὁ ἀφέντης τοῦ σπιτιοῦ.
BRAVO = λατινικό, ἀπὸ τὸ βραβεῖο.
BROTHER = λατινικὰ frater ἀπὸ τὸ φράτωρ.
CARE = ἀπὸ τὸ καρέζω.
COLONIE ἀπὸ τὸ κολώνεια = ἀποικιακὴ πόλη.
DAY = Οἱ Κρητικοὶ ἔλεγαν τὴν ἡμέρα «διά«. Καί: εὐδιάθετος = εἶναι σὲ καλὴ μέρα.
DISASTER = ἀπὸ τὸ δυσοίωνος + ἀστὴρ
DOLLAR = ἀπὸ τὸ τάλλαρον = καλάθι ποὺ χρησίμευε ὡς μονάδα μέτρησης στὶς ἀνταλλαγές. π.χ. «δῶσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο εἶναι τὸ τάλληρο, ἀλλὰ καὶ τὸ τελλάρo!
DOUBLE = ἀπὸ τὸ διπλοὺς – διπλός.
EXIST = λατινικὰ ex+sisto ἀπὸ τὸ ἔξ+ιστημι= ἐξέχω, προέχω.
EXIT = ἀπὸ τὸ ἔξιτε = ἐξέλθετε
EYES = ἀπὸ τὸ φάεα = μάτια.
FATHER = ἀπὸ τὸ πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικὰ flos ἀπὸ τὸ φλόος.
FRAPPER = ἀπὸ τὸ φραγκικὸ hrappan ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ (F)ραπίζω = κτυπῶ ( F= δίγαμμα).
GLAMOUR = λατινικὸ gramo ur ἀπὸ τὸ γραμμάριο. Οἱ μάγοι παρασκεύαζαν τὶς συνταγές τους μὲ συστατικὰ μετρημένα σὲ γραμμάρια καὶ ἐπειδὴ ἡ ὅλη διαδικασία ἦταν γοητευτικὴ καὶ μὲ κύρος, τὸ gramou r – glamou r, πῆρε τὴν σημερινὴ ἔννοια.
HEART, CORE = ἀπὸ τὸ κέαρ = καρδιά.
HUMOR = ἀπὸ τὸ χυμὸρ = χυμὸς (Στὴν εὐβοϊκὴ διάλεκτο, ὅπως ἀναφέρεται καὶ στὸν Κρατύλο τοῦ Πλάτωνος, τὸ τελικὸ ’ ς’ προφέρεται ὡς ‘ρ’. Π.χ. σκληρότηρ ἀντὶ σκληρότης).
ILLUSION = ἀπὸ τὸ λίζει = παίζει.
ΙS = ἀπὸ τὸ εἷς.
KARAT = ἐκ τοῦ κεράτιον, (μικρὸ κέρας γιὰ τὴ στάθμιση βάρους).
KISS ME = ἐκ τοῦ κύσον μὲ = φίλησε μὲ (…εἶπε ὁ Ὀδυσσέας στὴν Πηνελόπη).
LORD = ἐκ τοῦ λάρς. Οἱ Πελασγικὲς Ἀκροπόλεις ὀνομάζονταν Λάρισσες καὶ ὁ διοικητὴς τοὺς λὰρς ἢ λαέρτης. Ὅπως: Λαέρτης – πατέρας τοῦ Ὀδυσσέα).
LOVE = λατινικό: love ἀπὸ τὸ ’λάFω’. Τὸ δίγαμμα (F) γίνεται ‘αὖ’ καὶ ’ λάF ὢ’ σημαίνει «θέλω πολύ».
MARMELADE = λατινικὰ melimelum ἀπὸ τὸ μελίμηλον = κυδώνι.
MATRIX = ἀπὸ τὸ μήτρα.
MATURITY = λατινικά: maturus ἀπὸ τὸ μαδαρὸς= ὑγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum ἀπὸ τὸ μέγιστος.
MAYONNAISE = ἀπὸ τὴν πόλη Mayon, ποὺ πῆρε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸ Μάχων = ἑλληνικὸ ὄνομα καὶ ἀδελφός του Ἀννίβα.
ME = ἀπὸ τὸ μέ.
MEDICINE = λατινικὰ :medeor ἀπὸ τὸ μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω ἐπιδέξια. Καὶ μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = ἀπὸ τὸ μῆνις.
MENTOR = ἀπὸ τὸ μέντωρ.
MINE = ἀπὸ τὸ Μινῶαι (= λιμάνια τοῦ Μίνωα, ὅπου γινόταν ἐμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητῶν λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ἐ’84,2).
MINOR = λατινικά: minor ἀπὸ τὸ μινὺς = μικρός. Στὰ ἐπίσημα γεύματα εἶχαν τὸ μινύθες γραμμάτιον, ἕνα μικρὸ κείμενο στὸ ὁποῖο ἀναγραφόταν τί περιελάμβανε τὸ γεῦμα. Παράγωγο τό… menu!
MODEL = ἀπὸ τὸ μῆδος= σχέδιο (ἡ ἴδια ρίζα μὲ τὴ μόδα (= moda).
MOKE = ἀπὸ τὸ μῶκος = αὐτὸς ποὺ χλευάζει.
MONEY = λατινικό: moneta ἀπὸ τὸ μονία = μόνη ἐπωνυμία τῆς Θεᾶς Ἥρας: Ἠραμονία. Στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ τῆς Θεᾶς στὴ Ρώμη ἦταν τὸ νομισματοκοπεῖο καὶ τὰ νομίσματα ἔφεραν τὴν παράστασή της, (monetae).
MOTHER = ἀπὸ τὸ μάτηρ, μήτηρ.

Όμηρος
MOVE = ἀπὸ τὸ ὁμηρικὸ ἀμείβου = κουνήσου!
MOW = ἀπὸ τὸ ἀμάω = θερίζω.
NIGHT = ἀπὸ τὸ νύχτα.
NO = λατινικό: non, ne ἐκ τοῦ ἐκ τοῦ νή: ἀρνητικὸ μόριο ( ”νέ τρώει, νὲ πίνει”), ἢ (νηπενθὴς = ἀπενθῆς, νηνεμία = ἔλλειψη ἀνέμου.
PAUSE = ἀπὸ τὸ παύση.
RESISTANCE = ἀπὸ τὸ ρὰ + ἴστημι.
RESTAURANT = ἀπὸ τὸ ρὰ + ἵσταμαι = ἔφαγα καὶ στηλώθηκα.
RESTORATION = λατινικὰ restauro ἀπὸ τὸ ρά+ιστημι, ὅπου τὸ ρὰ δείχνει συνάρτηση, ἀκολουθία, π.χ . ρὰ-θυμός, καὶ ἴστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικὰ serpo ἀπὸ τὸ ἕρπω (ἑρπετό). H δασεία ( ‘) προφέρεται ὡς σ = σερπετό.
SIMPLE = ἀπὸ τὸ ἁπλοὺς (ἡ λέξη δασύνεται).
SPACE = ἀπὸ τὸ σπίζω = ἐκτείνω διαρκῶς.
SPONSOR ἀπὸ τὸ σπένδω = προσφέρω (σπονδή).
TRANSFER ἀπὸ τὸ τρύω (διαπερνῶ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνῶ τὸν Ἀτλαντικό.
TURBO = ἀπὸ τὸ τύρβη = κυκλικὴ ταραχώδης κίνηση.
YES = ἀπὸ τὸ γὲ = βεβαίως.

WATER = ἀπὸ τὸ Ὕδωρ (νερό), μὲ τὸ δ νὰ μετατρέπεται σὲ τ.

________________________________

ΠΗΓΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ

Δραστηριότητες του Δημάρχου Έδεσσας


ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 23813 50785
e-mail: press@edessa.gr
Έδεσσα, 29 Μαρτίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥ
Το Σάββατο 27-3-2011 επισκέφθηκε στο Γραφείο του τον Δήμαρχο Έδεσσας κ. Δημήτρη Γιάννου, ο Βουλευτής του Νομού κ. Βασίλης Γιουματζίδης.
Ο κ. Γιάννου ενημέρωσε τον κ. Γιουματζίδη για τα τρέχοντα και επείγοντα θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος σε σχέση με τους κεντρικούς φορείς και ζήτησε την αρωγή του Βουλευτή στην ταχεία διεκπεραίωση ή στην επίλυσή τους.
Την Δευτέρα 28-3-2011 ο Δήμαρχος κ. Γιάννου πήρε μέρος στην Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική πρωτοβουλία της κ. Τζάκρη, στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων με σκοπό την ένταξη στα Μέτρα 2.9 και 2.11 του ΕΠΠΕΡΑΑ έργων διαχείρισης υγρών αστικών αποβλήτων (μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης) στους αντίστοιχους Δήμους του Νομού μας.
Στην Σύσκεψη συμμετείχαν η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θ. Τζάκρη, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων κ. Ανδρεαδάκης και οι Δημάρχοι Έδεσσας κ. Γιάννου, Πέλλας κ. Στάμκος και Αλμωπίας κ. Πασόης.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο Μέτρο 2.11 η συμμετοχή του Δημάρχου Έδεσσας στην συζήτηση υπήρξε αποφασιστική με αποτέλεσμα την ένταξη στο Μέτρο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της Άρνισσας, μαζί με το αντίστοιχο δίκτυο αποχέτευσης και τον συλλεκτήριο αγωγό, συνολικού προϋπολογισμού 6,9 εκατ. ευρώ, ο φάκελος του οποίου θα κατατεθεί από το Δήμο εντός των ημερών. Ζητήθηκε επίσης από τον κ. Ανδρεαδάκη η προετοιμασία για την έκδοση πρόσκλησης μέχρι τέλους του έτους για περιοχές natura, στην οποία θα μπορούσαν να υποβληθούν φάκελοι για περιοχές όπως το Νησί, τα Βρυττά, το Λουτράκι, οι Πρόμαχοι κ.α., οι οποίες αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν χαμηλή μελετητική ωριμότητα.

Από το Γραφείο Τύπου

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΣΚΥΔΡΑ:ΒΙΝΤΕΟΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-30.03.2011

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ της 30ης Μαρτίου 2011, ΣΕ 8 ΒΙΝΤΕΟΣ.

Βιντεορεπορτάζ: Pella-News / Pap_Stathis

(1/8)


(2/8)


(3/8)


(4/8)


(5/8)


(6/8)


(7/8)


(8/8)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΔΕ ΜΑΣΑΜΕ, ΚΥΡΙΟΙ!!!

ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΙΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

Μετά την παράνομη απόφασή της για μη μηδενισμό του Πιερικού, παρά την εξ υπαιτιότητάς του διακοπή του ματς της 20ης/3/2011 η ΕΣΠΕΜ όρισε νέα ημέρα και ώρα επαναληπτικού αγώνα την Κυριακή 3/4/2011 "κεκλεισμένων των θυρών" στην έδρα μας με δικαίωμα παρουσίας μόνο των μελών των Δ.Σ. του Αριστοτέλη, του Πιερικού, της ΕΣΠΕΜ, του ΣΥ.Δ.ΠΕ.Μ. και της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΣΠΕΜ (τελικά εμείς τιμωρηθήκαμε, ο Πιερικός στην έδρα του μια χαρά έπαιξε με τον κόσμο του να τον χειροκροτά, το λέω και δεν το πιστεύω..).

Ο αγώνας θα γίνει, όπως ορίστηκε, αλλά τυχόν δικαίωσή μας στο ΑΣΕΑΔ, όπου προσφεύγουμε κατά της απόφασης περί μη μηδενισμού, θα κρινει το ματς μη γενόμενο. Η κατάταξη στο πρωτάθλημα Ανδρών θα ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί μετά την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων που μας αφορούν.

Σε κάθε περίπτωση, ευχόμαστε στους αθλητές μας να παίξουν με την ψυχή τους, να το ευχαριστηθούν και να σαρώσουν κι έτσι απαντήσουν στον Πόλεμο που μας έχουν κηρύξει οι "κατοικούντες την Ιερουσαλήμ".

ΔΕ ΜΑΣΑΜΕ, ΚΥΡΙΟΙ!!!!

Πηγή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
_____________________________________

Για περισσότερες πληροφορίες... Δ Ε Ι Τ Ε

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σκύδρα 28-3-2011
Τέλειωσαν τα προεκλογικά ψέματα του Δημάρχου ,ήρθε η ώρα τις αλήθειας με την ψήφιση του προϋπολογισμού και τα αυξημένα δημοτικά τέλη που επιβάλει η Διοίκηση Χοίδη.Με ένα ανύπαρκτο τεχνικό πρόγραμμα που πραγματικά εξοντώνει τα χωριά μας αφήνοντας τα στο περιθώριο.


Απόσπασμα από την συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής


ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας.


Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει την πραγματική εικόνα-κατάσταση του Δήμου.
Πέρασε πλέον η εποχή{προεκλογικά} που δύνατε υποσχέσεις και λέγατε ψέματα κύριε Δήμαρχε ότι τα οικονομικά είναι καλά .Ήρθαμε πλέον στην πραγαμτικότητα,η οποία είναι σκληρή.
Κύριε Δήμαρχε φέρατε έναν προϋπολογισμό αντιαναπτυξιακό,αντικοινο-
νικό,φορομπηχτικό.
Δεν υπάρχουν στοιχεία κοινωνικού και ανθρώπινου χαρακτήρα,ιδιαίτερα σε μία εποχή που οι δημότες μας και όλος ο λαός γενικότερα ασφυκτιά οικονομικά.
Βέβαια όλα αυτά γιατί ενώ προεκλογικά παρουσιάζατε και λέγατε ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι καλά ,ενώ τώρα μας φέρνετε έναν προϋπολογισμό βυθισμένο στο χρέος ,μόνο οι δαπάνες σε προμηθευτές και εργολάβους αγγίζουν τα 2.500.000 euro και στο σύνολο το έλλειμα να ξεπερνά τα 7.000.000 euro.
Δεν μπήκατε στην διαδικασία να συνεργαστείτε για την σύνταξη του προϋπολογισμού ούτε με τις Δημοτικές Παρατάξεις,αλλά ούτε και ζητήσατε την εμπλοκή με εισηγήσεις των κοινωνικών φορέων και τον Δημοτικών διαμερισμάτων.Εμείς πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να αποτελεί σύνθεση απόψεων όλων των παραπάνω ενδιαφερομένων.
Με την πολιτική που ακολουθείτε τα χωριά μας θα παραμείνουν εγκαταλελλειμένα,η μόνη συμμετοχή τους θα είναι να πληρώνουν τα δημοτικά τέλη που τους επιβάλετε.
Δεν υπάρχει ούτε ένα έργο που να φέρνει κάποιο έσοδο στο Δήμο,τα έσοδα στηρίζονται μόνο στις υπέρογκες αυξήσεις των Δημοτικών τελών αδιαφορώντας για το αν οι Δημότες μας μπορούν να ανταπεξέλθουν.
Συνεχίζετε ,όπως και τα προηγούμενα χρόνια με την ίδια τακτική ,να σπαταλάτε το δημόσιο χρήμα με τις Απευθείας Αναθέσεις που έχετε εν γράψει στο Τεχνικό πρόγραμμα του 2011.
Καταδικάσατε με την πολιτική σας την προοπτική του Δήμου μας,η παρακαταθήκη για το μέλλον των Δημοτών μας θα είναι το απόλυτο κενό!
Δεν υπάρχει ,και αυτό αποτυπώνεται στο τεχνικό πρόγραμμα ,αλλά και στον προυπολογισμό,ούτε μία διεκδίκηση για κάποιο έργο μέσω Ε.Σ.Π.Α ή άλλου Ευρωπαϊκού προγράμματος και αυτό δείχνει τον προγραμματισμό που είχατε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια,τίποτα δηλαδή!

Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό ,παρά μόνο το κομμάτι της μισθοδοσίας τον υπαλλήλων του Δήμου και των Επιχειρήσεων.


Με τιμή


Ξανθόπουλος Χρήστος
Μίμης Δημήτριος
Δημοτικοί Σύμβουλοι και
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

VIDEO: Η καλύτερη συνομιλία όλων των εποχών...

Το είδαμε στο: trelokouneli.gr

Απολαύστε στο βίντεο που ακολουθεί, την συνομιλία δίδυμων μωρών...
Το φοβερό είναι πως δεν διακόπτει ο ένας αδελφός
τον άλλον!!!

...και το σχόλιο που κάνει το trelokouneli.gr :
...Μακάρι και οι πολιτικοί μας να είχαν τέτοιο επίπεδο...!!!


ΕΛΠΙΔΑ: Ο δρόμος προς τις εκλογές...


του Κώστα Ροδινού (ΕΛΠΙΔΑ blog)
Συχνά αναρωτιέμαι, αν ο κ. Παπανδρέου τρέφει την ψευδαίσθηση ότι θα τα καταφέρει. Η εκτίμησή μου είναι ότι αγωνίζεται να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες πρόωρης προσφυγής στις κάλπες και εκμεταλλεύεται:

Την ασθενή μας μνήμη! Πόσο μακριά φαίνεται ο καιρός που η αμόλυβδη ήταν 80 λεπτά το λίτρο; Μια ζωή! Τώρα είμαστε τυχεροί, αν τη βρούμε κάτω από 1,70! Αν σε μερικούς μήνες μειωθεί η φορολογία και η αμόλυβδη πέσει στο 1,20, θ’ αρχίσουμε να ελπίζουμε ότι, αφού μειώθηκε η τιμή της βενζίνης, έρχονται καλύτερες μέρες! Το ίδιο θα γίνει αν μειωθούν τα διόδια μερικά λεπτά ή δοθούν κάποιες αυξήσεις, υπό μορφή φιλοδωρήματος, στις ήδη μειωμένες συντάξεις.
Την δύναμη της συνήθειας Είδατε με τι μαεστρία μας έπεισαν ότι το μνημόνιο ήταν απαραίτητο; Ότι αποτελεί την ευκαιρία να τολμήσουμε αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες; Τυχαία άραγε μας επιβλήθηκε ένα μνημόνιο που όλοι ήξεραν ότι δεν μπορούσε να βγεί; Προφανώς όχι! Απλώς, ήθελαν να …συνηθίσουμε σε μια διαρκή διαδικασία λήψης μέτρων, σχεδόν αδιαμαρτύρητα.
Την απόγνωση και τον φόβο Αν ανακοπεί η προσπάθειά του, οι μέχρι τώρα θυσίες θα πάνε στο βρόντο, λέει ο κ. Παπανδρέου! Θα είναι μάταιες. Η θυσία είναι εξ ορισμού μια δύσκολη απόφαση. Καθίσταται, όμως, λυτρωτική, αν έχει υπερβατικό σκοπό! Το ακούσαμε στις πρόσφατες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Και λειτούργησε!
Τα καθεστωτικά ΜΜΕ Αν και τελευταία παρατηρούνται κάποιες ρωγμές, ο κ. Παπανδρέου απολάμβανε μιας πρωτοφανούς ασυλίας από τα βραδυνά δελτία ειδήσεων. Μερικές φορές όχι μόνο παρουσίαζαν το μαύρο άσπρο, αλλά φίμωναν ή δεν προσέφεραν βήμα στην αντίθετη άποψη. Ετσι, στηριζόταν αποκλειστικά η κυβερνητική προπαγάνδα. Και δυστυχώς υπάρχει ακόμα κόσμος, που διαμορφώνει άποψη με βάση αυτά που λένε τα δελτία ειδήσεων!
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ο κόσμος, δικαίως, αναρωτιέται: υπάρχει άλλη λύση ή πρέπει να ακολουθήσουμε τη συνταγή του κ. Παπανδρέου; Μέχρι τώρα ο κ. Παπανδρέου σχεδόν κατάφερε να πείσει την κοινωνία ότι η ακολουθούμενη πολιτική είναι μεν δρόμος μαρτυρίου, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μια μελλοντική ανάσταση! Έστω σ΄ ένα θαύμα, πριν τη σταύρωση! Αλλωστε, τον «από μηχανής Θεό», εμείς τον επινοήσαμε!
Σ’ αυτό βοηθούσε και το γεγονός ότι η Ν.Δ. δεν έπειθε ό,τι διαθέτει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, ούτε η αντιπολίτευσή που έκανε ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή.
Θέλει να κυβερνήσει τώρα ο Σαμαράς;
Η κατάσταση θ’ αρχίζει να αλλάζει όταν ο κόσμος πειστεί ότι υπάρχει άλλη οδός εξόδου από την κρίση και αρχηγός που θα ηγηθεί της αποστολής. Μέχρι τώρα όμως, πολλοί έθεταν το εξής ερώτημα, με την βοήθεια και της κυβερνητικής προπαγάνδας: Θέλει να κυβερνήσει τώρα ο Σαμαράς;
Η εκτίμησή μου είναι η εξής:
1.- Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. ήθελε πρώτα να διαμορφώσει κάποιες συμμαχίες εντός της Ε.Ε. Με την αρχική του θέση ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει (τότε που όλοι το θεωρούσαν ως αδήριτη ανάγκη) δικαιωμένη, από εδώ και στο εξής θα αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, όπως έδειξε η τελευταία σύνοδος του ΕΛΚ. Αυτό θα ενισχύει την αξιοπιστία και την πρωθυπουργική του εικόνα.
2.- Γι αυτό χθες, έθεσε το πλαίσιο των επόμενων εκλογών. Είπε ένα ξεκάθαρο όχι στα σενάρια συγκυβέρνησης, απέρριψε τις θεωρίες της «πολυκατοικίας» και έδειξε αποφασισμένος να ζητήσει ισχυρή εντολή διακυβέρνησης από μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Με άλλα λόγια ο στόχος του είναι η αυτοδυναμία.
3.- Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση εξόδου της χώρας από την κρίση. Έτσι, θα μπορεί πλέον να κάνει προγραμματική αντιπολίτευση. Και θα βρίσκει ευήκοα ώτα, με πανθομολογούμενη την αποτυχία του μνημονίου. Και ο κόσμος θα είναι πιο έτοιμος ν΄ ακούσει απ’ ότι πέρσι το Καλοκαίρι.
4. – Ο αντιπολιτευτικός λόγος θα γίνει οξύτερος. Τα πρώτα δείγματα άρχισαν ήδη να αποκαλύπτονται (οι αιχμηρές ανακοινώσεις Μιχελάκη, η …θεωρία του «λαγού», οι χθεσινές ξεκάθαρες τοποθετήσεις, η ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια κ.λ.π)
5.- Μετά το «Ζάππειο ΙΙ», θεωρώ ότι ο κ. Σαμαράς θα επιδιώξει μια κατά μέτωπον αντιπαράθεση με τον Παπανδρέου, που θ’ αποτελέσει την αφετηρία των εκλογών.
6.- Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. θα ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης όμοια με τη νικηφόρα πορεία του προς την ηγεσία της Ν.Δ.
Παιχνίδια με την ημερομηνία των εκλογών
Και οι εκλογές: Οι εκλογές αποτελούν προνομία του πρωθυπουργού, άρα εκείνος θα επιλέξει τον χρόνο.
Σήμερα ο κ. Παπανδρέου βρίσκεται αντιμέτωπος με το δίλημμα που βασάνιζε τον κ. Καραμανλή, τέτοια εποχή το 2009. Οσο απομακρύνει την ημερομηνία των πρόωρων εκλογών, τόσο ενισχύει τις πιθανότητες της ήττας του! Αρα, η λογική λέει να προκηρύξει σύντομα εκλογές!
Εδώ συμπίπτει και ο κ. Σαμαράς! Για διαφορετικούς, όμως, λόγους! Ο κ. Σαμαράς γνωρίζει ότι όσο αργότερα έρθει στην εξουσία, τόσο χειρότερη και ενδεχομένως μη αναστρέψιμη θα είναι η κατάσταση της οικονομία! Αρα και αυτός θέλει σύντομα εκλογές, άσχετα αν δεν το λέει δημοσίως! Γιατί; Μα για να μην τις χρεωθεί επειδή ο κόσμος δεν ζητάει ακόμα εκλογές! Και εδώ επανερχόμαστε στο αρχικό ερώτημα: ο κόσμος δεν ζητάει εκλογές επειδή δεν έχει πειστεί ότι υπάρχει καλύτερη εναλλακτική πρόταση!
Και ένα τελευταίο ερώτημα: Με τι κριτήρια θα αποφασίσει ο κ. Παπανδρέου τις εκλογές; Με ένα και μοναδικό: την προσωπική του διάσωση!
Ό κ. Παπανδρέου έχει ένα ανυπέρβλητο μειονέκτημα. Εδώ που οδήγησε τα πράγματα, θα επενδύει στο φόβο.
Ο κ. Σαμαράς στην ελπίδα.
Και η ελπίδα πάντα επικρατεί του φόβου.

ΚΡΑΤΟΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ΣΕ ΧΑΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ!

Kλικ στη φωτο...

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 130 …ΚΡΑΤΟΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”…

http://www.pi-schools.gr/download/lessons/history/lykeio/history_c_gen/math/sel_97_138.pdf

http://www.pi-schools.gr/download/lessons/history/lykeio/history_c_gen/math/exof.pdf

http://www.pi-schools.gr/download/lessons/history/lykeio/history_c_gen/math/sel_1_52.pdf

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=8&ep=172&c_id=698

ΕΥΓΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ...

...Είστε για πολλά γιαούρτια!!!


Πηγή: ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

PELLAS-NEWS /ANTONIS

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ... ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ, 29-03-2008

Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια από το ιστορικό συλλαλητήριο των Μακεδόνων Ελλήνων της Γερμανίας. Ο Μακεδονικός Ελληνισμός δήλωσε ξεκάθαρα το αυτονόητο... ότι Μακεδονία υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, και δεν διαπραγματεύεται το ένδοξο όνομα της Μακεδονίας!!!


ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ (και δεν θα το δώσουμε ΠΟΤΕ)!!!


Δείτε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα...

«ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΟΧΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΟΧΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ»- Το βιβλίο που δικαιολογεί τον εξοβελισμό της πομακικής γλώσσας...

...από την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων.

Το 2007 κυκλοφόρησε το βιβλίο των Φραγκουδάκη και Δραγώνα «Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση» στο οποίο οι δύο αυτές κυρίες κάνουν απολογισμό της παρέμβασης τους στο χώρο της μειονοτικής εκπαίδευσης. Μάλιστα αφιερώνουν πέντε (5) ολόκληρες σελίδες από ένα βιβλίο 247 σελίδων (!) για την εκπαίδευση των Πομάκων. Δεν γράφουν βέβαια υπέρ του δικαιώματος των Πομάκων να διδάσκονται την μητρική τους γλώσσα στα σχολεία, αλλά προσπαθούν να δικαιολογήσουν την απουσία της πομακικής γλώσσας από το πρόγραμμα. Ως συγγραφείς του άρθρου για τους Πομάκους εμφανίζονται οι καθηγητές Τσιτσελίκης Κώστας και Μπαλτσιώτης Λάμπρος.

Η πολιτιστική γενοκτονία εις βάρος των Πομάκων δεν φαίνεται να υπέπεσε στην αντίληψη των κυρίων καθηγητών. Μόνο σε μια υποσημείωση του άρθρου τους, μας πληροφορεί ο κ. Μπαλτσιώτης ότι υπέπεσαν στην αντίληψή του δύο (2) περιστατικά ρατσισμού απέναντι στην πομακική γλώσσα μέσα στο μειονοτικό σχολείο! Θα μπορούσε κανείς να γράψει ένα βιβλίο για τα χιλιάδες περιστατικά στα οποία τα Πομακόπουλα έφαγαν ξύλο από τους δασκάλους για να μην μιλάνε τα πομακικά μέσα στο σχολείο, ή απειλήθηκαν ότι ..θα τους κόψουν το λαιμό αν τολμήσουν να μιλήσουν την μητρική τους γλώσσα κτλ κτλ. Πρόκειται για μία έκφανση της πολιτιστικής γενοκτονίας που χρησιμοποιεί ο τουρκικός εθνικισμός, ένας τρόπος εξαφάνισης της πομακικής γλώσσας που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Οι κύριοι καθηγητές όμως αφού …έκαναν το επιστημονικό τους χρέος και ανέφεραν δύο περιστατικά (υποβαθμίζοντας ουσιαστικά και την αξία τους, αφού τα έβαλαν ως υποσημείωση), συνεχίζουν ακάθεκτοι.

Από το: ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ , αρχική πηγή: Εφημερίδα Πομάκων ΖΑΓΑΛΙΣΑ
PELLA-NEWS / ANTONIS

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ 03-04-2011: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΑΝΔΑΛΟΥ


Πρόσκληση

για φιλανθρωπική εκδήλωση


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μανδάλου σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ διοργανώνει εκδήλωση για φιλανθρωπικό σκοπό την Κυριακή 3 Απριλίου 2011 στις 21:00΄ στο Pella Palace (17οχλμ. παλαιάς εθνικής οδού Γιαννιτσών-Σκύδρας).


Τιμή πρόσκλησης: 20 € (πλήρες μενού και άφθονο ποτό)

Η παρουσία όλων μας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για τις ανάγκες της νοσηλείας του μικρού Παντελή.


Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα καλύψουν οι:


Χρήστος Μενιδιάτης και Δημήτρης Χρυσοχοΐδης,

Ελεάνα Παπαϊωάννου και Γιώργος Βέρος


Χορηγός επικοινωνίας: Ράδιο toxotis 96,3 FM


Ο μικρός και ο μάγος... Zinedine Zidane!!!

Το κακόμοιρο το παιδάκι... Έχει όνειρο να γίνει τερματοφύλακας, έχει πάει σε διοργάνωση της Adidas, όπου θα έχει κυνηγούς ταλέντων και του βάζουν αντίπαλο τον Ζιντάν;;; Ποιος; Γιατί να του το κάνουν αυτό; Και εκείνος γιατί να δεχτεί; Ο μόνος που πέρασε καλά ήταν ο Ζιζού που είπε να ξεπιαστεί λιγάκι και να... χορέψει.

Ο μικρός δεν είναι ότι δεν προσπάθησε. Έπεφτε αριστερά, έπεφτε δεξιά, σηκωνόταν, πηδούσε και ξανάπεφτε. Ο Ζινεντίν σταματημένος απλά προσποιούταν, χαμογελούσε και χόρευε. Η μπάλα στο πλεκτό και ο μικρός στην αγκαλιά των υπολοίπων περίλυπος.


Μην στενοχωριέσαι μικρέ, δεν θα στα ξανακάνει.
Για το δικό σου καλό, για το δικό μας κακό, ο Ζιζού δεν παίζει πια.

Pella-News/Edwin

TaXalia: Υπάρχουν ακόμη σοβαροί άνθρωποι στην Ελλάδα !

Απόδειξη ότι κανείς δεν έσβησε τα φώτα του (από όσο είδαμε), υπακούοντας στη γελοία, δήθεν ακτιβιστική, προτροπή: "Στις 8.30 του Σαββάτου, σβήνουμε όλοι για μια ώρα τα φώτα" και άλλα φαιδρά για χαχόλους με iq ραδικιού.
Τη σχετική βλακεία αποδομήσαμε με μεγάλη έρευνα τα προηγούμενα χρόνια της μπούρδας, οπότε,..
-επειδή δεν θέλουμε αναγνώστες που χαριεντίζονται με τέτοια καραγκιοζλίκια, την ώρα που ο πλανήτης φλέγεται από πολέμους, ζεί με τη σκιά της πυρηνικής απειλής και γίνεται μάρτυρας της απίστευτης δύναμης της φύσης- βαριόμαστε να ξανα-επιχειρηματολογήσουμε.
Βεβαίως, πέφτει πολύ χρήμα, για να διαδίδεται αυτή η γελοιότητα, οπότε προφανέστατα θα νικηθούμε και κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι χαχόλοι θα σβήνουν μία ώρα τα φώτα και θα ...σώζουν τη γή.
Καρφάκι δε μας καίγεται, που θα ηττηθούμε.
Εμείς θα έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας και τουλάχιστον δεν θα γινόμαστε περίγελος των εμπνευστών αυτής της εκστρατείας που ανήκουν στη συμμαχία των βάρβαρων βιαστών της μητέρας γης και γελάνε στα γραφεία τους στη Νέα Υόρκη, βλέποντας τα ανθρωπάκια να πασχίζουν "διαδίδοντας" το χαζοχαρούμενο μήνυμα στο ιντερνετ, να "σκεφτούν πλανητικά και να σώσουν τη γη".

Ελπίζουμε να είναι λίγοι, πολύ λίγοι, αυτοί που θα στεναχωρηθούν που δεν σβήσαμε τα φώτα !

Για όσους πάλι στεναχωρηθούν και προσβληθούν, στο καλό και να μας γράφουν. Ας τα σβήνουν αυτοί κάθε χρόνο κι ας αφήσουν εμάς στο σκοτάδι...
______________________________________________________
Πηγή: http://taxalia.blogspot.com/2011/03/blog-post_9353.html

Δήμος Έδεσσας: Αναπροσαρμογές των δημοτικών τελών

Όπως φαίνεται, οι δημότισσες και οι δημότες του Δήμου Έδεσσας, θα πληρώνουμε (μεταφορικά, αλλά και στην πράξη) για καιρό τα πεπραγμένα της προηγούμενης δημοτικής αρχής και δυστυχώς θα ταλαιπωρούμαστε όλοι μέχρι να μπορέσει η νέα διοίκηση του Δήμου να φέρει τα πράγματα σε μια σειρά.

Αναφερόμαστε στον θόρυβο που δημιουργήθηκε με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές των δημοτικών τελών, που πρόσφατα ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Επειδή ακούστηκαν πολλά και διάφορα, είμαστε υποχρεωμένοι να εξηγήσουμε τι ακριβώς συνέβη και για να μη κουράζουμε με νούμερα και λεπτομέρειες, θα προσπαθήσουμε να τα περιγράψουμε με έναν διαφορετικό τρόπο:

Σε ένα χωριό είχε οριστεί ένας υπεύθυνος να συντηρεί, να επισκευάζει και να προσέχει τον κεντρικό αγωγό που έφερνε από την πηγή νερό στα σπίτια και στα χωράφια του χωριού. Επί πλέον είχε αναλάβει να εισπράττει και τις εισφορές των χωριανών για τα έξοδα που χρειάζονταν για τις επισκευές κλπ του αγωγού. Κάποια μέρα ο αγωγός σταμάτησε να φέρνει το νερό και οι χωρικοί αφού έδιωξαν τον υπεύθυνο, έβαλαν στην θέση του νέο, ο οποίος διαπίστωσε ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη από κακή συντήρηση στον αγωγό και έτρεξε να πάρει από το χρηματοκιβώτιο τα χρήματα των εισφορών που έδιναν οι χωρικοί, ώστε να προχωρήσει στις επισκευές. Με έκπληξη διαπίστωσε ότι τα χρήματα ήσαν ελάχιστα και ψάχνοντας τα χαρτιά διαπίστωσε επίσης ότι πολλοί από τους χωρικούς είχαν να πληρώσουν χρόνια ολόκληρα! Αφού ενημέρωσε τους συγχωριανούς του για την κατάσταση τους δήλωσε ότι πρέπει να πληρώνουν παραπάνω ώστε να συγκεντρωθεί σύντομα ένα ποσό για να γίνουν οι επισκευές και σιγά-σιγά θα αρχίσει να μαζεύει τα χρωστούμενα, που όπως φάνηκε προέρχονταν κυρίως από χωριανούς που δεν είχαν κάποιο οικονομικό πρόβλημα, ώστε να αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές. Και ο παλιός υπεύθυνος; Αυτός, αντί να απολογηθεί για την αδιαφορία του, την επιπολαιότητα και την ανικανότητά του, άρχισε να κατηγορεί τον καινούριο υπεύθυνο για «ληστρική επιδρομή», για «φορομπηχτική πολιτική», για «κοινωνική αναλγησία» και άλλα τέτοια απίστευτα!

Και για να επανέλθουμε στην πραγματικότητα, η απελθούσα δημοτική αρχή οφείλει να εξηγήσει:
1. Για ποιόν λόγο άφησε να συσσωρευτούν ανείσπρακτες οφειλές ετών στους λογαριασμούς του νερού ύψους πάνω από 300.000 € ; Εάν υπήρχαν αυτά τα χρήματα στα ταμεία του Δήμου θα υπήρχε ανάγκη αυξήσεων;
2. Γιατί δεν έκανε έλεγχο στα δηλωμένα τετραγωνικά των διαμερισμάτων στην ΔΕΗ με βάση τα οποία πληρώνονται τα τέλη καθαριότητας κλπ των δημοτών προς τον Δήμο; Εάν όλοι οι δημότες πλήρωναν αυτά που πραγματικά τους αναλογούν, θα υπήρχε ανάγκη αυξήσεων;
3. Γιατί επί τόσα χρόνια δεν φρόντισε να κατανείμει ορθολογικά τα διάφορα τέλη όπως άρδευσης, αγροτικής οδοποιΐας κλπ στους οικισμούς του «Καποδιστριακού» Δήμου και άλλοι οικισμοί να πληρώνουν λιγότερα και άλλοι περισσότερα; Ήταν λογικό να πληρώνει ο δημότης στο Ριζάρι για αγροτική οδοποιΐα 4,40 και στη Σωτήρα 2,20 € ; Γιατί να πληρώνει ο κάτοικος του Γραμματικού για το σπίτι του 1,50 € το τ.μ. και ο κάτοικος του Άγρα 0,86 € ; Δεν έπρεπε κάποτε να κλείσει η ψαλίδα και μάλιστα τώρα που προστέθηκαν και οι νέοι οικισμοί με την συγχώνευση του Δήμου Βεγορίτιδας;
4. Γιατί απέκρυψε το γεγονός ότι για την συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών (Έδεσσα, Άρνισσα κλπ) οι αυξήσεις είναι μηδενικές;
Δυστυχώς, αυτά τα απλά ερωτήματα δεν πρόκειται να απαντηθούν ποτέ! Αντιθέτως ακούμε λαϊκίστικες κορώνες και κραυγές από τους υπαίτιους της σημερινής κατάστασης και τα φερέφωνά τους, που θυμίζουν την γνωστή έκφραση: «Εκεί που μας χρωστάγανε, ζητάνε και τα ρέστα»!

Πηγή: logospellas.gr

studio PANTELIDIS... ΑΡΙΔΑΙΑstudio PANTELIDIS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 12 - ΑΡΙΔΑΙΑ, Τ.Κ. 58200

ΤΗΛ.:23840 21956 - 6977 343040 - 6972 605100


Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

VIDEO: ΜΑΛΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ=0-1...

ΜΙΛΗΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ !

Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΗΡΘΕ ΣΤΟ 94ο ΛΕΠΤΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΟΡΟΣΙΔΗ.

ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ 10 ΠΑΙΧΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΄83, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ... Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ...
ΚΑΙ ΜΕ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΤΟΡΟΣΙΔΗ, ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΕ 1-0 ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΑΛΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ.


ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΚΟΛ!!!

ΑΡΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ=2-0

ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΟΙ 250 ΤΥΧΕΡΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ.

Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΗΤΑΝ ΣΑΦΩΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ... ΕΥΤΥΧΗΣΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ, ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟ 38' ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΟ 77'.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ... ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΑΛΕΞΗ ΤΕΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΑΡΟΤΕΡΟ ΠΑΙΧΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΤΑΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΑΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΚΟΡ... ΑΝ ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΑΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...
...ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ (ΤΕΟ) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 2-0...


...ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΕ 69 ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...

ΠΑΠΑΓΑΛΙΚΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ...

...Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ!!!

ΩΡΑ (ΕΘΝΙΚΗΣ) ΕΛΛΑΔΟΣ...ΣΗΜΕΡΑ!!!

Η ΔΕΚΑΤΗ (10η) ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ... ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ...

...Και δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη για την Εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι που θα γίνει σε σχεδόν δύο ώρες... (21:30´) στο «Τα Κάλι», για τα προκριματικά του Euro 2012 και μπορείτε να δείτε και τηλεοπτικά... στο Mega.

Ο Φερνάντο Σάντος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Παράλληλα, βλέπει ότι και η ψυχολογία της ομάδας είναι σε πολύ καλά επίπεδα.

Πρωταρχικός στόχος για την Εθνική μπορεί να είναι οι τρεις βαθμοί, ωστόσο το μυαλό των Ελλήνων θα βρίσκεται και στη Γεωργία, εκεί όπου δοκιμάζεται η Κροατία. Κρυφή ελπίδα αποτελεί το στραβοπάτημα των Κροατών, έτσι ώστε να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα και να περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Φερνάντο Σάντος μπορεί να μην έχει φανερώσει τις σκέψεις του για την 11άδα, ωστόσο δείχνει να έχει καταλήξει στο αρχικό σχήμα. Ο Πορτογάλος τεχνικός προσανατολίζεται να παρατάξει την ομάδα με σύστημα 4-2-3-1.

Όπως όλα δείχνουν, ο Τζόρβας θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, οι Αβραάμ Παπαδόπουλος και Παπασταθόπουλος θα είναι στο κέντρο της άμυνας, ενώ οι Τοροσίδης και Τζαβέλλας θα αγωνιστούν στο δεξί και το αριστερό άκρο, αντίστοιχα.

Τα δύο αμυντικά χαφ θα είναι οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, ενώ στα δεξιά θα βρίσκεται ο Νίνης, αριστερά ο Σαμαράς και πίσω από τον Σαλπιγγίδη, ο οποίος θα είναι ο μοναδικός προωθημένος, θα βρίσκεται ο Λυμπερόπουλος.

Στην αποστολή μετέχουν και οι Χαλκιάς, Βύντρα, Μόρας, Κονέ, Καφές, Λαγός, Φετφατζίδης και Μήτρογλου.

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΩΡΑ... τα ξημερώματα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ... 2011

Αύριο Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 δηλ. τα ξημερώματα... σε περίπου 12 ώρες, μην ξεχάσετε να γυρίσετε τα ρολόγια σας μία ώρα μπροστά καθώς ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας. Δηλαδή, στις 3 το πρωί της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να δείχνουν 4 το πρωί.

Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά. Στη συνέχεια όμως εγκαταλείφθηκε αυτό επειδή από τις 15 Ιουλίου (π.ημερ.)/28 Ιουλίου (ν.ημερ.) στις 04:00 ώρα, του 1916, τα ρολόγια στην Ελλάδα είχαν τεθεί 25 λεπτά μπροστά στην εισδοχή της ώρας ζώνης. Έτσι η διαφορά σε σχέση με το φως του Ήλιου που καθορίζει και τον πραγματικό χρόνο γινόταν πολύ μεγάλη κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και περισσότερο στη Κέρκυρα. Τούτο είχε ως συνέπεια να εγκαταλειφθεί.

Στη δεκαετία όμως του 1970, μόλις δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973 αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης τότε και της Ελλάδας με έναρξη το 1975.

Η αλλαγή της ώρας, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν με νόμο (δείτε), γίνεται, πλέον, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 1 π.μ. ώρα Γκρίνουϊτς (GMT) και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους πάλι στις 1 π.μ. ώρα Γκρίνουϊτς. Επομένως η αλλαγή είναι ταυτόχρονη για όλα τα κράτη μέλη τα οποία έχουν υιοθετήσει το μέτρο.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ...

ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

19/4/1931 - 4/10/1931

1/7/1932 - 2/9/ 1932

7/4/1941 - 30/4/1941

1/7/1952 - 2/11/1952

13/4/1975 - 25/10/1975

11/4/1976 - 9/10/1976

3/4/1977 - 24/9/1977

2/4/1978 - 30/9/1978

1/4/1979 - 29/9/1979

6/4/1980 - 27/9/1980

29/3/1981 - 27/9/1981

28/3/1982 - 26/9/1982

27/3/1983 - 25/9/1983

25/3/1984 - 30/9/1984

31/3/1985 - 29/9/1985

30/3/1986 - 28/9/1986

29/3/1987 - 27/9/1987

27/3/1988 - 25/9/1988

26/3/1989 - 24/9/1989

25/3/1990 - 30/9/1990

31/3/1991 - 29/9/1991

29/3/1992 - 27/9/1992

28/3/1993 - 26/9/1993

27/3/1994 - 25/9/1994

26/3/1995 - 24/9/1995

31/3/1996 - 27/10/1996

30/3/1997 - 26/10/1997

29/3/1998 - 25/10/1998

28/3/1999 - 31/10/1999

26/3/2000 - 29/10/2000

25/3/2001 - 28/10/2001

31/3/2002 - 27/10/2002

30/3/2003 - 26/10/2003

28/3/2004 - 31/10/2004

27/3/2005 - 30/10/2005

26/3/2006 - 29/10/2006

25/3/2007 - 28/10/2007

30/3/2008 - 26/10/2008

29/3/2009 - 25/10/2009

28/3/2010 - 31/10/2010

...27/3/2011

Στις 20:30... ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΑ στα ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ!!!

«Ώρα της Γης 2011″, η μεγάλη απάτη!

"Σας θέλουν βλήτα και απόβλητα.
Σας θέλουν στρατιωτάκια.
Σας θέλουν υπάκουους.
Σας θέλουν ανεγκέφαλους.
Σας θέλουν χωρίς κρίση.
Σας θέλουν χωρίς αντίληψη.
Σας θέλουν χωρίς συνείδηση.
Σας θέλουν ρομποτάκια.
Δοκιμάζουν την αντίδραση σας.
Δοκιμάζουν την ανυπακοή σας.
Δοκιμάζουν την αντίσταση σας.
Δοκιμάζουν της αντοχές σας.
Δοκιμάζουν τη θέληση σας.

OXI, δεν συμμετέχουμε στην ανοησία, ΔΕΝ σβήνουμε τα φώτα!
ΟΧΙ στην υποκρισία!

Tο Σάββατο 26 Μαρτίου, στις 20:30,ανάβουμε ΟΛΑ τα φώτα στα σπίτια μας, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, διαδηλώνουμε μ’ αυτό τον τρόπο εναντίον της βλακείας, εναντίον της μαζικής ψυχολογικής τρομοκρατίας που θέλουν να μας επιβάλουν.

Αρνούμαστε την υποκρισία αυτών που κερδοσκοπούν ρυπαίνοντας.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στις πολιτικές που μας θέλουν υπηκόους των ΜΜΕ και των πολιτικών τους, είμαστε ενεργοί πολίτες κι όχι κοπάδι!

Ο πλανήτης θα σωθεί όταν πληρώσουν και τιμωρηθούν οι κλέφτες του μόχθου, αυτοί που εκμεταλλεύονται και κερδοσκοπούν σε ζητήματα οικολογίας.
Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη!

_______________________
Πηγή: hellenicrevenge

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Ο Θούριος του Ρήγα Φερραίου Βελεστινλή - Νίκος Ξυλούρης

ΣΚΥΔΡΑ: ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ (25.03.2011)

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ PELLA-NEWS ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ.ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τσορλίνης Δημήτριος & Πέτρος
Διευθυνση: Εθνικής Αντίστασης 3, Σκύδρα Τ.Κ. 58500
Τηλέφωνο: 23810 89302

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

25 Μαρτίου 1821

Η προκήρυξη των Αγωνιστών του 1821,την Ημέρα Απελευθέρωσης της Καλαμάτας (23-3-1821)

"Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου.

Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.
Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίθφησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.
Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν υης βδελυράς τυραννίας.
Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.
Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας.
Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας.
Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας.

1821: Μαρτίου 23 : Εν Καλαμάτα.
Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου.
Πέτρος Μαυρομηχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.

Αντίγραφον από της εν Λονδίνω επιστολής."

Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός...

...της Πορτογαλίας!!!

( Γιώργο Παπανδρέου, εσύ... πότε; )

Την παραίτησή του υπέβαλε -όπως αναμενόταν- ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Jose Socrates, μετά την καταψήφιση των μέτρων λιτότητας που προωθεί η κυβέρνηση από το πορτογαλικό κοινοβούλιο. Η απόρριψη του σχεδίου δεν αποκλειεται να οδηγήσει την Πορτογαλία στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης.

"Δεν μπορώ να κυβερνήσω χωρίς τη στήριξη του κοινοβουλίου", δήλωσε ο Socrates, σύμφωνα με το Dow Jones Newswires. "Μπορώ με βεβαιότητα να πω, πως σήμερα η χώρα σημείωσε μια ήττα".

Ο Socrates θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του έως ότου σχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Αύριο θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. και να διαπραγματευτεί ένα "πακέτο" στήριξης προς τη χώρα του, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η πολιτική κρίση έρχεται σε ακατάλληλη στιγμή για την Πορτογαλία. Η αβεβαιότητα για την μελλοντική πορεία της οικονομικής πολιτικής της χώρας είναι πιθανό να κλιμακωθεί καθώς τον επόμενο μήνα η χώρα θα κληθεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της να αποπληρώσει χρέος ύψους 4,23 δισ. δολαρίων. Τα περιθώρια ελιγμών είναι περιορισμένα καθώς εκτιμάται πως τα αποθεματικά ρευστότητας της χώρας φτάνουν μόλις στα 4 δισ. ευρώ.

O Socrates προειδοποίησε τους πολίτες πως ένα "πακέτο" στήριξης από την Ε.Ε. ενδεχομένως να είναι επώδυνο. "Όσοι πιστεύουν πως το πακέτο στήριξης από το εξωτερικό δεν θα προϋποθέτει τη λήψη περισσότερο αυστηρών μέτρων και πιο επίπονων για τους πολίτες, είναι γελασμένοι", είπε.


Πηγή: capital.gr
_________________

Ο Κέβιν Ντάνινγκ, αναλυτής στο Economist Intelligence Unit, εκτίμησε μιλώντας στο BBC ότι «αυτή μπορεί να είναι η εβδομάδα που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το ταμείο διάσωσης» για την Πορτογαλία.

Το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων του πορτογαλικού δημοσίου ανέβηκαν στο 7,77% νωρίτερα σήμερα από 7,65% χθες εν μέσω ανησυχιών στις αγορές.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Ο ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 2011

ΕΔΕΣΣΑÏΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ = 3-1 ...

...για τον 40ο τελικό της ιστορίας και οι «Πρωτευουσιάνοι» κατάκτησαν για ακόμα μια χρονιά το κύπελλο!

( ΚΙ ΕΜΕΙΣ... ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΑΣ!!! )

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...
ΠΛΗΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Γ.ΜΠΙΝΟΣ),
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΕ 203 ΦΩΤΟΣ (Γ.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ)
ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)!!!


Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι σήμερα στον τελικό, ο Εδεσσαϊκός κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση τον περσινό νικητή του θεσμού Ολυμπιακό Γαλατάδων, που είναι ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας. Επίσης, στο προηγούμενο ματς, δηλ. τον ημιτελικό, απέκλεισε και την άλλη ομάδα Δ’ εθνικής τον Ν.Μυλότοπο, εντός με 4-0, ενώ στον προημιτελικό εκτός έδρας τον συνδιεκδικητή του πρωταθλήματος της Α1, Προφήτη Ηλία με 1-0.

Πολύ καλύτερος ο Εδεσσαϊκός κατέκτησε το κύπελλο ΕΠΣ Πέλλας, επικρατώντας με σκορ 3-1 των Γαλατάδων, σε αγώνα που έγινε στο γήπεδο της Αριδαίας. Το ματς που διεξήχθη σε ήσυχα πλαίσια, παρακολούθησαν 500 περίπου φίλαθλοι των δύο ομάδων και οι «πρωτευουσιάνοι» έδειξαν από την αρχή πως ήθελαν το τρόπαιο. Ο Εδεσσαϊκός ήταν πιο παθιασμένος και αποφασιστικός από τον κατά μια κατηγορία ανώτερο αντίπαλό του. Οι Γαλατάδες ήταν τραγικοί, σε καμία στιγμή του αγώνα δεν απείλησαν κι έδειξαν ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν το κύπελλο, απογοητεύοντας τους φίλους τους που ακολούθησαν την ομάδα και περίμεναν σαφώς περισσότερα πράγματα.

Ο Εδεσσαϊκός άρεσε ως ομάδα και με ηγέτες τους Βάσκο Γκεοργκίεφ και Ευθύμη Τσόρμπα, κυριάρχησε στο γήπεδο.

Στο 5΄ κοντινή κεφαλιά του Μάντζιου απέκρουσε εντυπωσιακά ο Καρακούτσης,
Στο επόμενο λεπτό κοντινό σουτ του Γκεοργκίεφ απέκρουσε ξανά ο Καρακούτσης.
Στο 14΄ σέντρα του Μάντζιου κι ο Γκεοργκίεφ με κοντινό πλασέ, πέτυχε το 1-0.
Στο 22΄ ανατροπή του Δημητριάδη από τον Πεχλιβάνη και στο αναμφισβήτητο πέναλτι ευστόχησε ο Καραμεταξάς κι έγραψε το 1-1.
Στο 26΄ έγινε μια φάση που θα συζητηθεί, καθώς σε ανατροπή του Γκεοργκίεφ, ο διαιτητής Σελεμίδης υπέδειξε πέναλτι, μετά από διαμαρτυρίες όμως των παικτών των Γαλατάδων, συμβουλεύτηκε τον επόπτη Δημόπουλο, που είπε ότι η ανατροπή ήταν… εκτός περιοχής.
Στο 39΄ φοβερό σουτ του Τσόρμπα έξω από την περιοχή και το 2-1 είναι γεγονός.
Τρία λεπτά αργότερα, δηλ. στο 42΄ ο Γεωργίου πιάνει την κεφαλιά από 2 μέτρα, αλλά ενστικτωδώς ο Καρακούτσης απέκρουσε, σώζοντας την εστία του.
Στο 68΄ σέντρα-σουτ του Τσελεπή απέκρουσε δύσκολα ο Πασχαλίδης.
Στο 75΄ ανατροπή του Τσόρμπα από τον Χατζόγλου και στο πέναλτι ευστόχησε ο Γκεοργκίεφ κι έγραψε το 3-1.
Τέλος, στο 90΄ φάουλ του Τσόρμπα έδιωξε εκπληκτικά ο Καρακούτσης.

Πολύ καλή η διαιτησία του Σελεμίδη, άριστη η βοηθός Ευφραιμίδου, με λάθη ο Δημόπουλος.

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ: Πασχαλίδης, Παπαδόπουλος, Καπαγιάρογλου, Πεχλιβάνης (67΄ Τσάτσε), Γεωργίου, Γιάντσης, Ρομάντζης (72΄ Ιωσηφίδης), Τσόρμπας, Μάντζιος, Λούσης (81΄ Καραμαλάκης), Γκεοργκίεφ.

ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ: Καρακούτσης, Χατζόγλου, Γρηγοριάδης (80΄ Σαρτίνας), Σαββίδης, Τσελεπής, Καραδήμος, Λυσίτσας (67΄ Χατζηπέτρου), Κουδέρης, Δημητριάδης, Καραμεταξάς (55΄ Μαραντίδης), Καμπάνης.Στον τελικό παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πέλλας Άλκης Νουσηκύρου, που έκανε την απονομή και συνεχάρη τις δύο ομάδες για το θέαμα και το αθλητικό πνεύμα που αγωνίστηκαν. Ο δήμαρχος της Έδεσσας Δημήτρης Γιάννου, συνεχάρη διοίκηση και ποδοσφαιριστές, επίσης παραβρέθηκαν ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Χατζηαποστόλου, ο γ.γ. της ΕΠΣ, Κώστας Πεντερίδης, με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, οι προεδροι των δύο ομάδων κ.κ. Τάσος Κούκος & Δημήτρης Γαλαντάρης κι ο αρχιδιαιτητής Λάζαρος Πολατιάν.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ...
studio PANTELIDIS
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΗ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ (ΚΙΝΗΤΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΩΜΑΝΤΖΟΣ)...

ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 15:00 Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ...

...Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑÏΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΥΠΟΜΟΝΗΣΙΑ Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 3:00 ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ. ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ: Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑÏΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΜΕ ΒΟΗΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΥΠΙΔΗ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΟ ΦΙΛΑΘΛΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ!!!

ΥΓ.: ΤΟ PELLA-NEWS ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΟΥ 2 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΑΤΣ. ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΔΕΣΣΑÏΚΟΥ!!!

ΘΡΑΝΙΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ...

...ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ!!!

ΠΗΓΗ: ΕΔΩ

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΟ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ...

...ΒΡΗΚΑΜΕ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟTHTA!!!
...ΤΟΝ 1ο ΠΕΛΛΙΩΤΗ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ !!!O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ''PELLA-NEWS'' ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ''TAXALIA'' ΣΤΟΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΑΘΗΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Ο ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΛΛΑΣ κ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΩΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜΗΤΡΩΦ (KONSTADIN DIMITROV) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΩΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν.ΠΕΛΛΑΣ. ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΠΛΑΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΤΡΙΝΑ ΠΟΥΕΒΑ (DIMITRINA PUEVA).

ΡΩΤΗΣΑΜΕ ΤΟΝ κ. ΤΣΙΡΑΝΙΔΗ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΟΤΙ: ''ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 370 ΧΛΜ. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ Ν.ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ, ΑΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΕ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ.''


ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ: ''ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜΗΤΡΩΦ, ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΧΕ 4 ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ (ΤΟΝ ''5'' ΚΑΙ ΤΟΝ ''6'') ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ΄ΟΤΙ ΤΟ ΦΟΥΚΟΣΙΜΑ (FOUKOSIMA) ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ.'' ...ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ: ''ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΧΟΥΝΕ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΙ ΕΝΑ ΠΕΜΠΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΝΤΙΖΕΛΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΝΑ ΔΩΣΑΝΕ ΡΕΥΜΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ.''
ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ: ''ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.''

ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΜΕ ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΗ. Ο κ. ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ: ''ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΗΣΥΧΟΣ, ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΣΕΙΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΤΟ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 320 ΧΛΜ. ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥ... ΠΕΡΙΠΟΥ 7 ΡΙΧΤΕΡ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 4 ΡΙΧΤΕΡ. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7-7,5 ΡΙΧΤΕΡ.''

ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΜΕ ΑΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙ, ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ: ''ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΝΑ ΗΜΟΥΝΑ, ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ!!!''

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΙΡΑΝΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΤΑ ΒΙΝΤΕΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ:

ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ:ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ:ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ